Partners

Het ondersteuningsteam is werkzaam op de school. De school is dus de eerste grote partner. Daarnaast zal het ondersteuningsteam ook nauw samenwerken met de Pedagogische Begeleidingsdienst en met het CLB dat op de school werkzaam is. Het ondersteuningsteam werkt imers op fase 2 en 3 van het zorgcontinu├╝m terwijl de PBD zich richt op fase 0 en 1. Dit telkens in samenwerking en afstemming met de betrokken school.

Links

Onze GO! scholen

Onze scholen

PBD

stad Gent

GO!

CLB

Stad Gent

GO!