Missie

Een ondersteuningsnetwerk heeft tot doel

om kinderen en jongeren met een ondersteuningsnood

maximaal en effectief ondersteuning te bieden in de school en

de betrokken leerkracht(en) bij te staan en te versterken

met en voor deze ondersteuningsnood.

 

We proberen de draagkracht van zowel de leerkrachten als de school te vergroten om soepeler om te gaan met de specifieke onderwijsbehoeften en zodat aanpassingen in de omgeving van de leerlingen vlotter tot stand kunnen komen.