Aanmelding

Welke leerlingen kunnen scholen aanmelden?

 

  • Alle ingeschreven leerlingen met een gemotiveerd verslag, verslag of inschrijvingsverslag (oud attest + protocol)
  • Ook leerlingen die volgens de GON-regeling hun aantal jaar GON hebben opgebruikt. Voorwaarden: er zijn ondersteuningsbehoeften die de school op fase 0 en 1 niet kan bieden én die verband houden met het type van het (gemotiveerd) verslag of inschrijvingsverslag

 

Nieuw is dat scholen op elk moment van het schooljaar leerlingen kunnen aanmelden. wanneer het (gemotiveerd) verslag gefinaliseerd is, bekijkt in het ondersteuningsteam wie de ondersteuningsvraag kan opnemen en wanneer.