Onze missie

Een ondersteuningsnetwerk heeft tot doel om kinderen en jongeren met een ondersteuningsnood maximaal en effectief ondersteuning te bieden in de school en de betrokken leerkracht(en) bij te staan en te versterken met en voor deze ondersteuningsnood. We proberen de draagkracht van zowel de leerkrachten als de school te vergroten om soepeler om te gaan met de specifieke onderwijsbehoeften en zodat aanpassingen in de omgeving van de leerlingen vlotter tot stand kunnen komen.

Onze pijlers

Ondersteunen

samen op weg gaan in co-creatie

Oplossingsgericht werken en coachen

focus op wat goed loopt zodat dit beter kan gaan

Open en respectvolle communicatie

met iedereen in gesprek gaan

Multidisciplinair en professioneel

elkaar versterken om zo expertise optimaal te benutten

Met respect voor elke schoolcultuur

op maat

Twee teams

Ondersteuningsnetwerk Gent bestaat uit twee operationele teams.